Tämän monisteen tarkoituksena on antaa Sinulle perustiedot AutoCAD- ohjelman käytöstä. Materiaali on pyritty jäsentelemään siten, että uusia asioita esitetään siinä järjestyksessä kuin uutena käyttäjänä niitä tulet tarvitsemaan.

computer science

Description

Tämän monisteen tarkoituksena on antaa Sinulle perustiedot AutoCAD- ohjelman käytöstä. Materiaali on pyritty jäsentelemään siten, että uusia asioita esitetään siinä järjestyksessä kuin uutena käyttäjänä niitä tulet tarvitsemaan. Alussa on enimmäkseen luettavaksi tarkoitettua materiaalia ja lopussa on suurempi paino harjoituksilla.


Kuva esittää 2D-piirtämisen perusasiat. Lähdemme kiertämään ympyrää myötäpäivään alareunasta alkaen. Aluksi tutustutaan laitteisiin ja ohjelmiin, joita tarvitaan tehokkaassa CAD- suunnittelussa. Heti sen jälkeen esitellään tiedostotoiminnat, käyttöliittymä ja perusasetuksia, jotta opit löytämään komennot ja toiminnot nopeasti. Sitten siirrytään itse asiaan ja pohdiskellaan pisteiden ja koordinaatistojen merkitystä piirtämistyössä. Seuraavaksi opetellaan luomaan muutamia piirtämisen perusalkioita ja huomataan kuinka ne liittyvät koordinaatistoihin. Piirtäminen perusalkioita kopioimalla ja muokkaamalla on hyvin tärkeä asia oppia ja se on seuraavana vuorossa. Samalla opitaan katsomaan kuvaa eri etäisyyksiltä eli zoomaillaan kuvaa isommaksi ja pienemmäksi.


Sen jälkeen opiskellaan piirustuksen alkioiden ominaisuuksia; niihin voi liittyä eri värejä ja viivatyyppejä ja alkiot on usein järjestetty eri kerroksiin, tasoihin (Layers). Tekstit, mitoitukset ja muut merkinnät opetellaan seuraavassa vaiheessa. Lopuksi opetellaan käyttämään ja tekemään symboleja (Blockeja) ja liittämään niihin tekstimuotoista tietoa (Attribuutteja). Samalla opitaan siirtämään piirustustietoa kuvasta toiseen ja tekemään näin osakuvista kokoonpanokuvia ja päinvastoin. 


Tulostusta harjoitellaan aina pitkin matkaa. Näillä eväillä Sinun tulisi osata tehdä AutoCAD - ohjelmalla kappaleiden mitoitettuja valmistuskuvia ja kokoonpanopiirustuksia osaluetteloineen. AutoCAD on hyvin laaja ohjelmistopaketti. Se on suunniteltu täyttämään hyvin erilaisten käyttäjien tarpeita ja sen takia tuntuukin aluksi, että ohjelmisto on ylivoimaisen laaja ja ettei sen kaikkia piirteitä opi millään käyttämään. Onneksi niitä kaikkia ei tarvitsekaan osata. Peruspiirtämistä voi tehdä aivan pienellä A U T O C A D - M E C H A N I C A L P E R U S K U R S S I 2010 3 Copyright 2009, Juha Hantula, Matti Makkonen osalla käskyjä ja ne käskyt on tässä pyritty esittämään. Peruskäskyt opittuasi löydät varmasti ihan omin päin lisää tarpeellisia toimintoja ja voit näin laajentaa osaamistasi piirtämistyössä. 

Instruction Files

Related Questions in computer science category