Tesis ini membincangkan konflik yang berlaku di Selatan Filipina. Kajian ini penting kerana konflik ini telah lama berlaku sejak berdekad lamanya.

social sciences

Description

  
PERGOLAKAN DI SELATAN FILIPINA DARI TAHUN 1992 SEHINGGA 2006 :

SUATU ANALISIS                         

 

 

NORPAH BINTI ABD MUIN

FAKULTI SOSIAL SAINS DAN KEMANUSIAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK

 

 

Tesis ini membincangkan konflik yang berlaku di Selatan Filipina. Kajian ini penting kerana konflik ini telah lama berlaku sejak berdekad lamanya. Walaupun telah banyak alternative penyelesaian yang telah diambil, namun konflik ini dilihat seperti tiada hujungnya. Secara amnya, kajian ini ingin menjawab tiga persoalan penting iaitu (i) sejauhmanakah tekanan kerajaan pusat Filipina telah membawa kepada kegagalan gerakan Bangsamoro?; (ii) sejauhmanakah struktur organisasi gerakan pembebasan Bangsamoro membawa kepada kegagalan dan kejayaan matlamat mereka?; (iii) sejauhmanahkah pengaruh luar telah membawa kepada kegagalan gerakan pembebasan Bangsamoro dalam mencapai matlamat mereka?. Oleh kerana itu, dengan menggunakan teori Neo-Klasikal Realisme, kajian ini mempunyai tiga objektif utama iaitu (i) menjelaskan asal usul evolusi pergolakan yang berlaku di Selatan Filipina; (ii) membincangkan kemunculan gerakan pembebasan Bangsamoro di Selatan Filipina; (iii) menganalisis peranan kerajaan pusat Filipina dan pengaruh luar dalam mengatasi konflik ini. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1

 

 

 

PENDAHULUAN

 

 

 

 

 

1.0      Pengenalan

Konflik di selatan Filipina adalah konflik yang melibatkan antara gerakan pembebasan Bangsamoro dengan kerajaan pusat Filipina. Konflik ini sebenarnya telah berakar umbi dari sejarah yang panjang. Perjuangan Bangsamoro pula dipercayai telah bermula sejak zaman pemerintahan kolonial Sepanyol lagi iaitu kira-kira sejak tahun 1560an, walaupun pada hakikatnya Sepanyol mengambil alih wilayah Moro secara tidak sah[1]. Setelah dijajah selama hampir 333 tahun, maka akhirnya Filipina mendapat kemerdekaan daripada Amerika Syarikat.

Tahun 1946 adalah tahun keramat bagi negara Filipina setelah akhirnya Amerika Syarikat sudi mengikgtiraf kemerdekaan Filipina. Sungguhpun demikian, Filipina masih lagi menghadapi ancaman keselamatan yang datangnya dari dua punca utama iaitu ; ancaman komunis dan ancaman orang-orang Moro di selatan Filipina. Walaupun ancaman komunis dikatan sebagai ancaman nombor satu Filipina, naumun ancaman yang dihadapi ini tidaklah serumit ancaman daripada orang-orang Moro di selatan Filipina. Manakan tidak, sampai kini, belum ada penyelesaian secara total yang ditemui. Konflik ini dilihat mempunyai banyak persamaan dengan konflik yang berlaku di selatan Thailand, Aceh, dan beberapa  konflik  di  negara  lain  yang  melibatkan  pertembungan  kepentingan  dan  perbezaan persepsi  dan  interpretasi  dalam  menentukan  masa  depan  sesebuah  komuniti  minoriti  dalam negara-bangsa.

Perjuangan masyarakat Moro di selatan Filipina mula diketahui umum apabila Undang-undang Tentera (Martial Law) 1972 mula dilaksanakan. Ferdinand Marcos, presiden Filipina mengishtiharkan undang-undang tersebut dengan alasan bahawa Filipina berada dalam situasi bahaya yakni terdedah dengan ancaman komunis dan golongan pemisah. Perjuangan Moro ini dipimpin oleh Barisan Pembebasan kebangsaan Moro (Moro National Liberation Front (MNLF)). Tujuan mereka adalah jelas iaitu untuk mempertahankan agama islam dan tanah air Moro (Moro Land). Sejak peristiwa Jabidah 1968, majority masyarakat Moro berpendapat bahawa masa depan mereka di Filipina berada dalam keadaan yang tidak selamat dan terancam. Oleh itu, satu-satunya pilihan yang mereka ada adalah dengan menubuhkan negara mereka sendiri.

Dalam perjuangan Bangsamoro ini, tekanan daripada dunia Islam telah memaksa kerajaan Filipina untuk berunding dengan MNLF. Hasil daripada rundingan tersebut, maka terhasillah sebuah perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Tripoli 1976. Dalam perjanjian ini, MNLF bersetuju untuk menggugurkan tuntutan untuk berpisah daripada negara Filipina malahan hendaklah menerima tawaran kerajaan agar kuasa autonomi bagi tiga belas wilayah termasuklah Basilan, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Magindanao, Cotabato Utara, Cotabato Selatan, Palawan, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-tawi, dan Zamboanga dibahagian selatan diberikan kepada MNLF. Namun demikian, Perjanjian Tripoli telah gagal dilaksanakan dan situasi ini telah menyebabkan rundingan menemui jalan buntu. Maka dengan itu, konflik diantara Bangsamoro dan kerajaan pusat Filipina pun menjadi lebih tegang.[1] Huang, L., Musembi, V., & Petronic, L. (2012). The State-Moro conflict in the Philippines. Retrieved from https://carlton.ca/lifp/wp-conttent/uploads/1392-1.pdf


Related Questions in social sciences category